Hadiah Sunyi
Wahai, Dunia!
Dinding olehmu akan daku pada sifat loba akan dikau, 
serta pada mengehendaki kelebihan dari padamu.

Engkau pahit pada kehidupan dan manis bagi kematian.
Engkau manis bagi kehidupan dan pahit pada kematian.

Kehidupan dan kematian ditakdirkan tak bersama.
Tak saling mencinta.

Keramaian telah menghadiahiku sunyi. 
Sunyi ini mengenalkanku jalan "pulang".
Biarlah kunikmati sunyi
Bersendirian dengan-Nya.
Saja!

Posting Komentar